BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Phạm vi và mục đích thu thập thông tin

Trungtamkhoedep.com tiến hành thu thập dữ liệu khách hàng chủ yếu trên Website Trungtamkhoedep.com gồm: Họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ, sản phẩm đã mua… Những thông tin này chúng tôi cần khách hàng cung cấp khi đăng ký tư vấn hoặc đặt hàng trên Website nhằm xác nhận đơn hàng và giao hàng. Việc này giúp đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng

Chúng tôi thu thập thông tin và sử dụng trong phạm vi: Cung cấp dịch vụ đến khách hàng, chăm sóc khách hàng trong và sau khi sử dụng sản phẩm nhằm hỗ trợ tốt nhất…

3. Cam kết bảo mật thông tin

Trungtamkhoedep.com cam kết không bán hay cho thuê thông tin cá nhân khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ trong trường hợp theo yêu cầu pháp lý từ một cơ quan chính phủ hoặc khi chúng tôi tin rằng việc đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân thủ các yêu cầu pháp lý. Ngoài ra, mọi thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự đồng ý từ khách hàng.